Chemotherapie thuis voor kinderen

Als uw kind chemotherapie nodig heeft, dan moet het gezin vaak vervelende reizen naar het ziekenhuis maken. In overleg met uw oncoloog kan uw zoon of dochter thuis de chemotherapie krijgen door middel van een infuus en accufuser. Thuiszorgtechnologie maakt het medisch-technisch mogelijk om chemotherapie voor kinderen thuis aan te bieden. Veel behandelingen kunnen hierdoor in de vertrouwde omgeving plaatsvinden. Dit is zowel prettig voor u als ouder en uw kind. Een gespecialiseerde kinderverpleegkundige van KiZo komt bij u aan huis om de beste zorg voor uw kind te bieden in zijn of haar vertrouwde omgeving.

Chemo thuis krijgen door KiZo

Een ander woord voor chemokuur is cytostatica. Tijdens een chemokuur is het de bedoeling dat de celdeling wordt afgeremd. Niet alle cytostatica kunnen thuis ingediend worden dus overleg met uw oncoloog of de dagbehandeling waar uw kind therapie krijgt. Indien uw kind thuis verzorgd kan worden, dan zal een vast team van gespecialiseerde kinderverpleegkundigen bij u thuis de cytostatica toedienen via een intraveneus gesloten pompsysteem. De verpleegkundige van KiZo zal het toezicht houden op het infuus. Als uw kind chemotherapie krijgt, dan worden toxische stoffen via de urine, stoelgang, bloed en braaksel tot ongeveer zeven dagen na de laatste toediening uitgestoten. De rest van het gezin moet rechtstreeks contact met deze stoffen vermijden. De kinderverpleegkundige leert u hierop te letten en helpt u waar nodig.

KiZo helpt met respijt- en palliatieve zorg

Als uw kind ernstig ziek is, dan is het niet alleen belangrijk voor het kind om in de vertrouwde thuisomgeving verpleegd te worden, maar ook voor u. Het is vaak lastig om de zorg uit handen te geven. Ervaring leert echter dat als u de zorg voor een paar dagen of een weekend uit handen geeft, dat u zelf uiteindelijk langer door kunt blijven zorgen voor uw zieke zoon of dochter. Daarom biedt KiZo kinderverpleging ook respijtzorg aan, zowel thuis als in een logeerhuis. Daarnaast helpt KiZo niet alleen met de chemotherapie aan huis, maar biedt het ook palliatieve zorg aan. We zorgen voor een luisterend oor en praktische adviezen voor een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven.

Direct chemotherapie van KiZo kinderverpleging aanvragen