Op woensdag 9 september is door ExperTcare en het Rode Kruis de intentieverklaring getekend voor de overname van de Mappa Mondo kinderhospices. ExperTcare zal met deze overname vanaf 1 januari 2016 haar dienstverlening in de gespecialiseerde kinderverpleging verbreden.

ExperTcare is al jaren met KiZo kinderverpleging zorgaanbieder voor specialistische kinderverpleging in de thuissituatie.

Reactie directie ExperTcare:

Wij vinden het een eer om de zorgverlening die het Rode Kruis ruim 18 jaar geleden is gestart in de 3 Mappa Mondo huizen voort te zetten en uit te bouwen. Wij zullen dit doen met hetzelfde grote hart voor de ouders en kinderen die hulp of zorg nodig hebben. Met grote overtuiging gaan wij deze nieuwe uitdaging aan!

Uitgangspunt is het behoud van het huidige concept van de huizen, waarbij het bieden van deskundige en gespecialiseerde zorg aan kinderen met een levensbedreigende of chronische ziekte in een tijdelijke woon- of logeeromgeving, behouden blijft.

Intensieve Kindzorg

KiZo Kinderverpleging is een thuiszorgorganisatie die ruim tien jaar actief is op het terrein van intensieve kindzorg. Wij hebben specifieke ervaring met zowel 24-uurszorg als palliatieve zorg aan kinderen met een levensbedreigende of chronische ziekte. Wij zijn, net als Mappa Mondo, lid van VGVK, de branche vereniging Intensieve Kindzorg.

Noodhulp

Het Rode Kruis is in 1994 begonnen met Mappa Mondo, omdat er een gebrek aan goede hulp en zorg was voor zeer kwetsbare kinderen die 24-uurs zorg nodig hadden en niet meer in een ziekenhuis konden blijven. Tegenwoordig zijn er meerdere vergelijkbare zorgaanbieders en is het aanbod van zorg toegenomen, zoals kinderthuiszorg en verpleegkundige kinderdagverblijven. Ook heeft de overheid deze unieke zorg inmiddels geborgd in het reguliere aanbod. Dit betekent dat deze vorm van hulpverlening anno 2015 minder goed past bij het Rode Kruis als noodhulporganisatie. In januari 2015 maakte het Rode Kruis daarom bekend op zoek te gaan naar professionele partijen die de hulpverlening van de drie Mappa Mondo huizen over konden nemen.