Veelgestelde vragen kinderverpleging

Staat uw vraag er niet bij? Neem dan contact met ons op.

Wij proberen het onmogelijke mogelijk te maken. Wij werken in kleine teams met vaste contactpersonen (de zogenaamde Eerst Verantwoordelijke Verpleegkundige of EVV). Bij KiZo werken gespecialiseerde kinderverpleegkundigen.

  • Kinderverpleegkundigen
  • IC kinderverpleegkundigen
  • Oncologie kinderverpleegkundigen
  • Verpleegkundigen met kindzorg ervaring

Wat de vraag ook is, KiZo levert zorg op maat om het leven van een kind in een moeilijke periode zo fijn mogelijk te maken.

‘Naar huis gaan’ is vaak een hartenwens van ouders en kind. KiZo doet er alles aan om dit mogelijk te maken. Wij zetten ons met heel ons hart in om uw kind thuis alle warmte, zorg en veiligheid te bieden.

Als uw kind in het ziekenhuis ligt, kan de afdeling of de transferverpleegkundige zorg bij KiZo kinderverpleging aanvragen. Als uw kind echter niet in het ziekenhuis ligt, neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Uw kind kan voor thuisverpleging aangemeld worden. Dit kan door het ziekenhuis, huisarts of door u als ouder.
Als het gaat om indicatie komen wij bij u langs voor een intake om de zorgvraag goed in kaart te brengen. KiZo vult aan de hand van een intakegesprek samen met u als ouders een zorgleefplan in. De ouders moeten dit zorgleefplan ondertekenen voordat de zorg gestart kan worden. Na ondertekening start de zorg op dezelfde dag.
Wanneer uw kind weer thuis is, komen wij bij u langs voor een intakegesprek.
Tijdens het intakegesprek bespreken wij de zorgbehoefte van uw kind.
Dit gaat altijd in overleg indien mogelijk met uw kind en/of de ouders. Uw kind krijgt een EVV (Eerst Verantwoordelijke Verpleegkundige) toegewezen. De EVV’er is degene die alle zorg rondom uw kind organiseert, dit is tevens uw contactpersoon.

U belt het noodnummer buiten kantoortijden. Dit nummer belt u als er bijvoorbeeld een sonde uit is of als u onverhoopt naar het ziekenhuis moet en daardoor de geplande zorg vervalt.

De verpleegkundige doet er alles aan om zo spoedig mogelijk bij u te zijn in geval van bijvoorbeeld een sonde.

U kunt ons voor alle vragen bellen tijdens kantoortijden.
Buiten kantoortijden belt u met het noodnummer, indien uw vraag niet tot de volgende dag kan wachten. Het noodnummer kunt vinden op de zorgmap van uw kind en op de website. U krijgt dan een dienstdoende verpleegkundige die uw vraag zo goed mogelijk zal beantwoorden.

Bij een acute noodsituatie belt u ALTIJD met 112.

De verpleegkundigen die bij u thuis zorgverlenen zijn kinderverpleegkundigen of verpleegkundigen met kinderzorg ervaring.

Onze kinderverpleegkundigen zijn opgeleid tot hoog complexe zorg. Onze kinderverpleegkundigen worden regelmatig geschoold in alle verpleegtechnische handelingen. Deze scholingen worden gegeven vanuit ons Verpleegkundig Expertise Centrum, kortweg het VEC.

Alle verpleging die uw kind nodig heeft, kunnen wij bieden. In de intake geeft u als ouder aan welke zorg uw kind nodig heeft. Wij gaan samen met u kijken of deze zorg kan worden geïndiceerd. Hierbij houden wij rekening met uw wensen en verlangens. U kent uw kind het beste.

Wij doen er alles aan om met u mee te denken indien u dit ruim van tevoren aangeeft.

De kinderverpleegkundige neemt contact op met uw huisarts of de specialist in het ziekenhuis wanneer dit nodig is. Dit contact is altijd in overleg met u.

Hoeveel verschillende kinderverpleegkundigen u krijgt hangt af van uw zorgvraag. KiZo kinderverpleging werkt in kleine zelfstandige teams.
Iedere verpleegkundigen beschikt over een mobiele telefoon om met elkaar te communiceren. Daarnaast is het mogelijk om te mailen en beschikt KiZo over een beveiligd intranet waar alle verpleegkundigen in kunnen om de situatie van de client te bespreken of zich in te lezen.

Daarnaast zien de verpleegkundigen elkaar tijdens een teamoverleg 1x in de 6 weken.

Wij realiseren ons heel goed dat wij in uw privé omgeving zorg verlenen. Uw wensen rondom de zorg en uw privacy worden gerespecteerd. Alle verpleegkundigen hebben een eed afgelegd en daarbij geheimhoudingsplicht.

  • Kinderverpleegkundigen
  • IC kinderverpleegkundigen
  • Oncologie kinderverpleegkundigen
  • Verpleegkundigen met kindzorg ervaring