Gespecialiseerde wijkverpleging voor kinderen; kinderthuiszorg van KiZo

Natuurlijk wilt u de beste zorg als uw kind ernstig of chronisch ziek is. Dat hoeft tegenwoordig niet te betekenen dat uw kind daarvoor in het ziekenhuis of een verpleeghuis moet verblijven. Met de gespecialiseerde wijkverpleging voor kinderen van KiZo is het mogelijk om uw kind professionele zorg aan huis te bieden. Een vast team met kinderverpleegkundigen komt bij u over de vloer om uw kind te verzorgen. Het team wordt zorgvuldig afgestemd op de (zorg)behoeftes van uw kind en u zult altijd dezelfde gezichten zien. Er komen dus geen onbekende zorgverleners bij u over de vloer.

Wijkverpleegkundige zorg voor kinderen door KiZo kinderverpleging

De gespecialiseerde wijkverpleging voor kinderen van KiZo is 24 uur per dag, zeven dagen per week bereikbaar om er voor uw kind en voor u als ouder(s) te zijn. De wijkverpleegkundigen werken nauw samen met huisartsen, medisch specialisten uit het ziekenhuis en andere zorgverleners. Ze zijn bekwaam om risicovolle behandelingen uit te voeren en kennen alle mogelijkheden om uw kind thuis zo prettig mogelijk te verplegen zodat een opname in het ziekenhuis niet nodig is. KiZo is onder andere gespecialiseerd in canule- en beademingszorg, hoogcomplexe zorg, infuustherapie, ziekenhuis verplaatste zorg, palliatieve zorg en zorg rondom sondevoeding.

24uurs-zorg voor kinderen

De gespecialiseerde wijkverpleging voor kinderen voert niet alleen specialistische thuisverpleegkundige taken uit, maar leveren ALLE verpleegkundige zorg. Er komt dus geen apart team bij u over de vloer voor de de reguliere zorg. Zelfs als uw kind overdag of ’s nachts verzorging nodig heeft, kunt u gebruik maken van de 24-uurszorg van de gespecialiseerde wijkverpleging voor kinderen van KiZo. Wij staan 24 uur per dag, zeven dagen per week voor u en uw zoon of dochter klaar. Daarmee proberen wij uw taak als mantelzorger zoveel mogelijk te verlichten en u in deze zware periode te ondersteunen. En natuurlijk om de beste professionele zorg aan uw kind te verlenen. Alles wat in het ziekenhuis gedaan kan worden, kan tegenwoordig ook thuis.

Wilt u gebruik maken van de gespecialiseerde wijkverpleging voor kinderen, dan kunt u vrijblijvend contact opnemen voor meer informatie of om een afspraak te maken.