Het Rode Kruis en KiZo Kinderverpleging, onderdeel van zorginstelling ExperTcare, zijn in gesprek over de overname van Mappa Mondo per 1 januari 2016. Naar verwachting tekenen de twee organisaties in augustus een intentieverklaring, waarmee de zoektocht naar mogelijke overnamepartners van de drie Mappa Mondo huizen in een laatste fase belandt. In de periode daarna zullen zij intensief met elkaar aan de slag gaan om de overname praktisch en bestuurlijk vorm te geven. Uitgangspunt daarbij is het behoud van het huidige concept van de huizen, waarbij het bieden van deskundige en gespecialiseerde zorg aan kinderen met een levensbedreigende of chronische ziekte in een tijdelijke woon- of logeeromgeving, behouden blijft.

Intensieve Kindzorg
KiZo Kinderverpleging is een thuiszorgorganisatie die ruim tien jaar actief is op het terrein van intensieve kindzorg. De organisatie heeft specifieke ervaring met zowel 24-uurszorg als palliatieve zorg aan kinderen met een levensbedreigende of chronische ziekte. KiZo kinderpleging is, net als Mappa Mondo, lid van VGVK, de branche vereniging Intensieve Kindzorg.

Noodhulp
Het Rode Kruis is in 1994 begonnen met Mappa Mondo, omdat er een gebrek aan goede hulp en zorg was voor zeer kwetsbare kinderen die 24-uurs zorg nodig hadden en niet meer in een ziekenhuis konden blijven. Tegenwoordig zijn er meerdere vergelijkbare zorgaanbieders en is het aanbod van zorg toegenomen, zoals kinderthuiszorg en verpleegkundige kinderdagverblijven. Ook heeft de overheid deze unieke zorg inmiddels geborgd in het reguliere aanbod. Dit betekent dat deze vorm van hulpverlening anno 2015 minder goed past bij het Rode Kruis als noodhulporganisatie. In januari 2015 maakte het Rode Kruis daarom bekend op zoek te gaan naar professionele partijen die de hulpverlening van de drie Mappa Mondo huizen over konden nemen.