Op dinsdag 13 oktober ondertekenden Gijs de Vries, directeur van Het Rode Kruis, en Bart Mulder, directeur van ExperTcare / KiZo kinderverpleging, het contract van de overname van de Mappa Mondo huizen. De drie Mappa Mondo huizen van het Rode Kruis (in Rijswijk, Waalre en Wezep) komen daarmee per 1 januari 2016 definitief in handen van ExperTcare/KiZo kinderverpleging. Met ExperTcare/KiZo kinderverpleging als overnamepartner van Mappa Mondo wordt de dienstverlening in de gespecialiseerde kinderverpleging gecontinueerd èn verbreed.

Vertrouwen

Door het bieden van zowel woon- en logeeropvang als thuiszorg, maar ook het verder ontwikkelen van andere vormen van kindzorg, wordt aan zieke kinderen en hun ouders continuïteit van zorg geboden.

In de komende periode zal ExperTcare/KiZo kinderverpleging nader kennismaken met medewerkers, ouders en vrijwilligers in Mappa Mondo.

Gijs de Vries, directeur van het Rode Kruis:

Wij hebben er het volste vertrouwen in dat ExperTcare/KiZo kinderverpleging de zorg van de Mappa Mondo huizen zal voortzetten. Zij hebben de expertise in huis om de continuïteit te waarborgen en delen onze passie voor het helpen van hen die hulp of zorg nodig hebben

Intensieve Kindzorg

Wij, ExperTcare/KiZo kinderverpleging, zijn ruim tien jaar actief op het terrein van intensieve kindzorg. We hebben specifieke ervaring met 24-uurszorg aan kinderen met een levensbedreigende of chronische ziekte. Net als Mappa Mondo is KiZo kinderverpleging lid van VGVK, de branchevereniging Gespecialiseerde Verpleegkundige Kindzorg.

Noodhulp

Het Rode Kruis is in 1994 begonnen met Mappa Mondo, omdat er een gebrek aan goede hulp en zorg was voor zeer kwetsbare kinderen die 24-uurs zorg nodig hadden en maar niet meer in een ziekenhuis hoeven te verblijven. Tegenwoordig zijn er meerdere vergelijkbare zorgaanbieders en is het aanbod van zorg toegenomen, zoals kinderthuiszorg en verpleegkundige kinderdagverblijven. Ook heeft de overheid deze unieke zorg inmiddels geborgd in het reguliere aanbod. Dit betekent dat deze vorm van hulpverlening anno 2015 minder goed past bij het Rode Kruis als noodhulporganisatie.