Het syndroom van West

Het syndroom van West is een zeldzame vorm van epilepsie die voorkomt bij kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 maanden. Het syndroom wordt ook wel infantiele spasmen of epileptische spasmen genoemd. Het syndroom van West kan in de zwangerschap ontstaan door hersenschade, als de hersenen verkeerd zijn aangelegd of door bepaalde infecties tijdens de zwangerschap. De oorzaak kan ook een chromosoomafwijking, stofwisselingsziekte of een erfelijke aandoening zijn. Bij het syndroom van West heeft het kindje salaamkrampen, een typisch afwijkend hersenfilmpje en staan de ontwikkelingen stil. Salaamkrampen zijn spierschokken waarbij uw kind in elkaar krimpt terwijl de armen en benen worden overstrekt. Meestal gebeurt dit een paar keer per dag, vaak bij het wakker worden of slapen gaan.

Behandeling syndroom van West

Bij het syndroom van West is het erg belangrijk dat de salaamkrampen bij uw kind verdwijnen. Er is gebleken dat de ontwikkeling van uw kindje niet verder gaat zolang er veel krampen zijn. Hoe beter en sneller de salaamkrampen verdwijnen, hoe sneller de ontwikkeling weer verder kan gaan. Hiervoor krijgt uw kind medicijnen. Als met de medicijnen niet het gewenste effect wordt bereikt, dan wordt er gestart met een intramusculaire ACTH injectie. De salaamkrampen verdwijnen vrijwel altijd na verloop van tijd, waarna vaak een andere vorm van epilepsie overblijft, zoals het syndroom van Lennox-Gastaut. Vanwege de moderne technologie kunnen veel behandelingen thuis plaatsvinden in plaats van het ziekenhuis.

Syndroom van West door KiZo kinderverpleging

Kinderen met het syndroom van West worden vaak langdurig in het ziekenhuis opgenomen. KiZo kinderverpleging biedt dezelfde zorg, alleen dan in de eigen omgeving van uw kind. Wij zijn gespecialiseerd in het toedienen van intramusculaire ACTH injectie bij kinderen met het syndroom van West. Een aantal maanden lang geven wij meerdere malen per week de juiste dosering ACTH aan uw kind en komen wij dagelijks langs voor verschillende controles. KiZo kinderverpleging vindt het belangrijk dat uw kind in de veilige thuisomgeving verzorgd kan worden, hoe complex de situatie ook is. Er komt altijd een vast team van gespecialiseerde kinderverpleegkundigen bij u aan huis, zodat u en uw kind vertrouwd raken met de gezichten.

DIrect KiZo kinderverpleging aanvragen