Van links naar rechts: Anita Lijftogt, Mariette van Veen, Wendy van Mil, Jaap Tol, Nena van der Pas, Celina de Ruijter, Jan Fernhout

Van links naar rechts: Anita Lijftogt, Mariette van Veen, Wendy van Mil, Jaap Tol, Nena van der Pas, Celina de Ruijter, Jan Fernhout

Op 24 november is de laatste toetsdag geweest voor de medewerkers van ExperTcare en kunnen wij mededelen dat iedereen is geslaagd!.

Om het jaar moeten alle medewerkers van ExperTcare, KiZo kinderverpleging en Kinderhotels Mappa Mondo er aan geloven; afgetoetst worden op 4 verpleegtechnische handelingen die van tevoren niet bekend zijn. Wel krijgt iedere verpleegkundige een lijst van het VEC met 12 handelingen waarop ze zich kunnen voorbereiden.

De verpleegkundigen ervaren deze toets dagen zeer positief. Ze zijn er trots op om te mogen werken bij een organisatie waar kwaliteit zo hoog staat. Maar ook zijn ze er trots op het verpleegkundig vak te mogen uitoefenen en tijdens een toetsmoment te kunnen laten zien wat ze huis hebben. Indien een medewerker onvoldoende toetst is er een speciaal traject waarin gekeken wordt waarom iemand een onvoldoende heeft behaald en wat wij er als organisatie aan kunnen doen om dit te verbeteren.

Alle toetsdagen worden georganiseerd door de trainers van ExperTcare, KiZo kinderverpleging en Kinderhotels Mappa Mondo. Deze groep verpleegkundigen zijn zelf nog actief in de cliëntenzorg en leveren daarnaast een grote bijdrage bij aan de deskundigheidsbevordering van de organisatie.

Een trainer in ieder team

Hoog complexe zorg leveren aan kinderen en volwassenen in de thuissituatie. Dat is wat de verpleegkundigen van ExperTcare en KiZo kinderverpleging iedere dag weer waarmaken. In de Kinderhotels Mappa Mondo verplegen onze verpleegkundige kinderen in een kleinschalige, huiselijke setting.

Om de kwaliteit van zorg en de deskundigheid van personeel te kunnen waarborgen heeft ieder team een trainer. Dit zijn verpleegkundige die eind verantwoordelijk zijn dat hun team bevoegd en bekwaam blijft in de verpleegkundige handelingen. Alle trainers van de organisatie hebben hier een opleiding voor gevolgd en zijn daarnaast erkend reanimatie instructeur of gedelegeerd toetser CTB.  Door de trainers blijven de zelfstandige teams bekwaam in de verpleegtechnische handelingen maar is er voor de organisatie ook per team inzichtelijk waar de behoefte van scholingen ligt.

Snel schakelen

Een nieuwe cliënt met een complexe zorgvraag, uitleg over een pomp of nog nooit een PAC aangeprikt? Doordat de trainers beschikken over de juiste kennis en middelen kunnen wij als organisatie snel schakelen in iedere situatie. Medewerkers voelen zich hierdoor snel bekwaam in onbekende handelingen. De trainers maken hierbij gebruik van elkaars expertise.

Met name nieuw personeel staat verbaasd over de uiteenlopende ziektebeelden en handelingen waar ze iedere dag mee te maken krijgen.  Daarom is er tijdens de inwerkweek van een nieuwe collega extra aandacht voor scholing. In 2 middagen oefenen ze met een van de trainers de meest voorkomende handelingen in het skills lokaal en krijgen ze uitleg over de officiële toets momenten die de organisatie hanteert.

Bewaren