zelfsturend teamlidPer 1 juli zijn wij gestart met zelfstandige teams.

De teams zijn verantwoordelijk voor de volledige zorgverlening van de kinderen in hun regio.
Onze ambitie is om het onmogelijke mogelijk te maken, zodat  ieder kind ondanks ziekte en/of behoefte aan verpleging, toch in de eigen vertrouwde omgeving kan blijven en een zo’n normaal en zelfstandig mogelijk leven kan leiden. Naar school kan gaan en bij broertjes en zusjes kan zijn of bij opa en oma kan logeren.

We zijn ervan overtuigd dat we door deze manier van werken ziekenhuis- of verpleeghuisopname voorkomen of verkorten.

De KiZo-teams zijn inmiddels gestart met het zelf plannen van de zorg, iets dat voorheen op een centrale planningsafdeling werd gedaan. Daarnaast krijgen de teams steeds meer de ruimte om de zorg zelf te organiseren. Ze worden daarbij ondersteund door een nieuw en slim ICT systeem (ACASA).

Onze kinderverpleegkundigen werken in teamverband en zullen uiteindelijk geheel verantwoordelijk zijn voor de zorgverlening. Van intake tot ontslag, de planning en organisatie van zorg van de aan het team toegewezen cliënten.

Omdat het kleine teams zijn, waarbij daarnaast wordt gewerkt met vaste contactpersonen (de zogenaamde Eerst Verantwoordelijke Verpleegkundige of EVV-er) heeft een kind maar met een klein aantal voor hem of haar bekende zorgverleners te maken.

De KiZo-teams zijn erg enthousiast en krijgen veel energie van de mogelijkheden die deze nieuwe werkwijze biedt voor de kwaliteit van zorg.